Fødevareminister Mogens Jensen træder tilbage

Mogens Jensen er i sin egenskab af fødevareminister blevet stærkt kritiseret for sin håndtering af COVID19-smitten blandt danske minkbesætninger, og han vælger nu at træde tilbage som minister. -For at jeg som minister skal kunne varetage mit hverv, er det afgørende, at jeg har den fornødne tillid i Folketinget. Ikke…
Kilde: Nyheder fra NyDag.dk Fødevareminister Mogens Jensen træder tilbage