Ingen kritik af polititjenestemand efter voldsom episode

I april gik Den Uafhængige Politiklagemyndigh (DUP) igang med at undersøge en episode, hvor en polititjenestemand var blevet videofilmet anvende magt over for en borger i en lejlighed. Nu har DUP truffet en afgørelse. I afgørelsen hedder det: “Politiklagemyndigheden har ud fra en samlet vurdering fundet, at der ikke er…
Kilde: Nyheder fra NyDag.dk Ingen kritik af polititjenestemand efter voldsom episode