Lovændring styrker bygningskulturarven i Danmark

Folketinget har i dag vedtaget en ændring af bygningsfredningsloven, som vil betyde en styrket indsats for de fredede og bevaringsværdige bygninger i hele landet.

Med loven lægges der blandt andet op til en systematisk gennemgang af alle fredede bygninger i Danmark. Der har aldrig været foretaget en sådan systematisk gennemgang, og der er i dag et stort behov for at få et overblik over de i alt ca. 9000 fredede bygningers tilstand og deres fredningsværdier.

Regeringen har derfor på Finansloven for 2010 afsat 16,5 mio. kr. til at foretage den systematiske gennemgang af de fredede bygninger.

Kulturminister Per Stig Møller udtaler:
“Overalt i landet er der spændende bygninger, der bærer et stykke dansk kulturarv – der fortæller en historie om en bestemt periode eller en bestemt tradition. Det er godt, at vi nu får overblik over denne del af vores fælles kulturarv og dens tilstand. Det vil give os et godt grundlag for at sikre, at den bliver bevaret – også for vores eftertid.”

Med lovændringen lægges der op til en intensivering af samarbejdet mellem staten, kommunerne og andre relevante aktører på området. Gennemgangen af de fredede bygninger vil blive suppleret af det storstilede projekt ’Bygningskultur 2015’, hvor Kulturarvsstyrelsen, Kommunernes Landsforening og fonden Realdania går sammen om en særlig indsats for bygningskulturen i kommunerne.