Greenpeace i aktion på Statoil raffinaderi

Greenpeace-aktivister trængte i morges ind på Statoils olieraffinaderi i Kalundborg og hængte et banner med beskeden “Statoil ud af tjæresand” over Asnæsvej.

Aktionen var et led i en større Greenpeace-kampagne, der blev sat i gang sidste år i hele Norden for at sætte fokus på massiv miljøødelæggelse i Alberta, Canada, hvor olieselskaber udvinder olie af sandet under den tempererede skov.

Greenpeace aktivister hængte banner op ved Statoils raffinaderi i Kalundborg. Foto: Greenpeace.

Ifølge Greenpeace har Statoil har købt rettighederne til at udvinde olie i et område på 1.100 km2 eller næsten så stort som Lolland. Udvindingen vil medføre store udslip af drivhusgasser og resultere i massive ødelæggelser af områdets store tempererede skov.

Foruden de to aktivister, der har hængte banneret op delte fire aktivister foldere ud til de godt 420 ansatte på Statoils olieraffinaderi for dermed at gøre dem opmærksomme på, hvilke ødelæggelser deres arbejdsplads er med til at støtte.

I øjeblikket er samme informations-kampagne i gang i Norge, hvor Statoil hører hjemme, da over 60 pct. af selskabet er ejet af den norske stat. Resten ejes af private investorer f.eks. har en række danske pensionsselskaber som Nordea Pension (111 mio. kr.), Danica Pension (60 mio. kr), PenSam (37 mio. kr.), PKA (33 mio. kr.), Pension Danmark (30 mio. kr.), Sam Pension (15 mio. kr.) og Jyske Invest (6 mio. kr.) penge i Statoil.

Greenpeace har gennem længere tid opfordret investorerne til at stemme for et Greenpeace-forslag til Statoils generalforsamling 19. maj i Stavanger. Forslaget går ud på at kræve, at Statoil trækker sig ud af tjæresand i Canada. Samme forslag blev fremsat sidste år, hvor en række selskaber som Folksam, Strebrand, 7:e, AP Fonden og SPP stemte for forslaget.

Tjæresand er sand, der indeholder tjære, som via en stærkt forurenende og energikrævende proces kan forfines til råolie. Tjæresand, der ligger i en dybde på 75 meter eller mindre, udvindes i åbne miner, hvor skov og jord skrælles væk, tjæresandet graves op og olieresterne (bitumen) vaskes ud i gigantiske vaskemaskiner. Det giftige spildevand bliver lagret i enorme åbne søer, men da søerne er utætte, siver der godt11 millioner liter giftigt vand ud i naturen hver eneste dag. Vandet indeholder bl.a. kræftfremkaldende tungmetaller og arsenik. For at få et produkt, der så meget som minder om råolie, er det nødvendigt at bearbejde de koncentrerede bitumen via en stærkt energikrævende proces. Til en tønde olie går der hele to ton tjæresand, og udvindingsmetoden fører til en samlet gennemsnitlig udledning på ca. 80 kg. CO2 per tønde olie.

Statoils anlæg skal imidlertid bruge en anden teknik til at få råolie ud af tjæresandet. I over 80 pct. af Albertas tjæresand-område, ligger tjæresandet nemlig længere nede en 75 meter. I den dybde udvindes det ved hjælp af såkaldt dampudvinding (SAGD). Der pumpes en blanding af damp og kemikalier flere hundrede meter ned i jorden for at vaske olien ud af sandet. Denne metode er mere energikrævende end mine-udvindingen og kræver større arealer. Gennemsnitlig CO2-udledning for udvinding ved SAGD-metoden er 100 kg. CO2 per tønde.