Regeringen lancerer ‘Genopretningspakke’

Udsigten for dansk økonomi er bedre end længe, men den økonomiske krise har været markant og har sat sig dybe spor. Danmark har tabt 175.000 private arbejdspladser og vi har fået et offentligt underskud på 90 mia. kr. Denne regning skal nu betales.

Regeringen kalder sine initiativer for “Genopretningspakken”.

Opgaven er at finde 24 milliarder kroner på de offentlige budgetter over de næste tre år. Det er det, der skal til for at få kassen til at stemme. Genopretningspakken indeholder fire hovedelementer:

– de offentlige driftsudgifter holdes i ro frem til 2013

– indkomstgrænserne i skattesystemet fastfryses i to år

– den automatiske regulering af overførselsindkomsterne suspenderes i to år

– forhøjelsen af topskattegrænsen i 2011 udskydes i to år

Økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen:

– Jeg lægger vægt på, at vi har fundet en løsning hvor alle bidrager til at løfte den store budgetmæssige udfordring, vi står overfor. Vi må ikke skyde regningen foran os. De finansielle markeder er præget af stor uro. I den situation må der ikke herske tvivl om, at Danmark har orden i økonomien. Alternativet er en øget risiko for, at vores valuta kommer under pres og at renten stiger. Det kan vi ikke byde boligejere og de danske virksomheder.

– Vi indbyder hurtigt til forhandlinger, og målsætningen er at få den nødvendige lovgivning på plads, inden Folketinget går på sommerferie. På den måde kan vi til efteråret koncentrere os fuldt ud om Danmarks anden store udfordring: at skabe fornyet økonomisk vækst. For der hersker ingen tvivl om, at hvis vi skal føre Danmark sikkert ud af krisen, skal vi nu have styr på de offentlige finanser og vi skal have væksten i Danmark op i gear.

Finansminister Claus Hjort og økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen vil indlede sonderinger med folketingets partier snarest.