HK: Lyt til stemmerne fra jobkøen

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg bebuder nu et aktiveringstjek efter historier om meningsløs aktivering. Fint, men husk at spørge de ledige også, siger HK’s næstformand Mette Kindberg.

Pressehistorier om meningsløs aktivering af ledige får nu Inger Støjberg til at iværksætte et såkaldt aktiveringstjek.

Tjekket – en firepunktsplan – består bl.a. af kortlægning af, om indsatsen overfor de ledige er tilstrækkelig virksomhedsrettet og en kortlægning af brugen af jobsøgningskurser i jobcentrene. Tjekket skal foregå som en dialog mellem beskæftigelsesregionerne og jobcentrene.

HK’s næstformand Mette Kindberg hilser med forbehold ministerens initiativ velkomment.

– Det er på tide, at der bliver sat ind overfor meningsløs aktivering. Men jeg undrer mig over, at ministeren ikke lytter til stemmerne fra jobkøen – nemlig de ledige. De er de sande eksperter, når det gælder om at vurdere, hvad der hjælper, og hvad der ikke hjælper, siger Mette Kindberg med henvisning til den undersøgelse blandt 5.000 ledige og aktiverede HK’ere, som HK gennemførte i foråret 2010.

Undersøgelsen viser bl.a., at knap 80 procent af de ledige mente, at det ikke fik noget ud af jobsøgningskursus, og 40 procent mente, at det var direkte spild af tid.

Derimod mente 2/3 af medlemmerne, at uddannelsesforløb havde givet dem nye kompetencer som de kan bruge i et nye job.

HK’s medlemmer har i undersøgelsen leveret en sønderlemmende kritik af systemet, som skulle hjælpe dem i arbejde igen.

– Vi ved, at alt for mange ledige bliver sendt på det ene håbløse jobsøgningskursus efter det andet i stedet for at blive tilbudt regulære kurser eller uddannelser. Vi synes ministeren skal bruge sommeren til at spørge de ledige inden for alle fag, om deres erfaringer med aktiveringssystemet, siger Mette Kindberg og fortsætter:

– Vi ved, hvilke instrumenter, der kan forbedre de lediges chancer for at få job igen: uddannelse og job med løntilskud i den private sektor. Og vi har til overflod dokumenteret, at systemets tilgang til de ledige er båret af mistillid og kontrol.

– Hvis det er det, som Inger Støjbergs initiativ tager sigte på at forandre, kan jeg kun være tilfreds. Desværre frygter jeg, at arbejdet er sat i gang bare for at vise, at ministeren ”gør noget” – ikke fordi hun alvorligt mener, at noget bør gøres. Ellers ville hun vel spørge de ledige og a-kasserne. Og det har hun ikke lagt op til, siger Mette Kindberg.