Udsendte soldater får heltemodtagelse

Når udsendte soldater vender hjem fra Afghanistan, står flere hundrede kolleger klar i lufthaven og jubler – godt tiltag siger ekspert.

Ørkensand, bagende sol og talebanere afløses af en øredøvende heltemodtagelse, når hundredvis står klar i lufthavnen og tager imod de hjemvendte soldater.

Et helt nyt tiltag skal takke udsendte soldater, for deres farefulde indsats i krigen i Afghanistan – og der er både tårer i øjnene og brede smil, når livgarden hylder kollegerne.

– Sidste gang var vi to kompagnier derude, det svarer til omkring 300 mand, og så var der også omkring 40 sergenter og officerer, siger Joacim Bonne, der er kaptajn og kompagnichef ved Den Kongelige Livgarde til Newspaq.

Tiltaget har enorm opbakning i livgarden. Det er frivilligt, om kollegerne vil møde op, men ved seneste hyldest sagde blot en ud af 300 nej til at møde op og hylde de hjemvendte kolleger.

Heltemodtagelsen er vigtig for livgarden, og reaktionerne viser, at modtagelsen går rent ind hos de hjemvendte soldater.

– Der er både glæde og en tåre i øjenkrogen hos dem, der vender hjem, når de får så overvældende en hjemkomst. Det er en del af det sammenhold, vi har i livgarden. Sammenholdet er meget vigtigt, og det vil vi gerne styrke og holde fast i,” siger Joacim Bonne.

Netop fejringen af sammenholdet er vigtig for Forsvaret, der lever på disse værdier.

– I Forsvaret er der et meget stærkt kammeratskab og et stærkt fællesskab, som man arbejder meget med. Derfor er det naturligt, at livgarden møder op og hylder de hjemvendte for deres indsats, siger Faezeh Zand, forsker, Institut for Psykologi, Københavns Universitet til Newspaq.

Hun mener, at livgardens tiltag er et vigtigt skridt i forhold til accepten af de udsendte soldater og den opgave, de udfører i Afghanistan. Soldaterne mødes ofte af skepsis, og det kan gøre det svært at falde tilbage i en almindelig hverdag i samfundet.

– Når de vender hjem, får de ofte ikke en positiv modtagelse, og det er blandt andet mediernes skyld, fordi der fokuseres alt for meget på traumer hos soldaterne, siger hun.

Accepten af den farefulde indsats, som soldaterne udfører, mangler, og det kan give både social stigmatisering og et tomrum hos de hjemvendte soldater.

– Mange soldater, der vender hjem, efter de har været i blandt andet Afghanistan, oplever, at deres indsats ikke vækker positiv genklang i samfundet. Mange oplever, at de bliver stemplet, som unge mennesker, der bare søger spænding, siger Faezeh Zand.

Næste gang et kompagni fra livgarden vender hjem fra Afghanistan er i februar, hvor kollegerne igen vil stå klar med hyldest.