Købmænd afviser forslag om salg af gammel mad

Fødevarestyrelsen arbejder på et forslag, der skal tillade salg af fødevarer efter udløbet af ”mindst holdbar til.” Købmændene er imod forslaget og afvi-ser behovet for ændringer af de nuværende regler

De Samvirkende Købmænd, DSK, der repræsenterer 1.500 købmandsejede dagligvarebutikker er modstandere af Fødevarestyrelsens forslag om salg af fødevarer efter udløbet af ”mindst holdbar til”.

Forbuddet mod salg af færdigpakkede fødevarer, efter udløb af mindst holdbar til datoen, er så indarbejdet hos både butikker og kunder, at en ophævelse af forbuddet kan medføre mistanke om både snyd og brud på fødevaresikkerheden.

– Fødevarestyrelsen vil lade hver enkelt butik vurdere om en vare kan sælges efter udløbet af ”mindst holdbar til”, og det er ikke nogen god idé, siger fødevarechef Kirsten Jacobsen hos DSK.

– Når en producent vurderer, at en vare kan holde sig til en bestemt dato, har vi svært ved at se, at vi skal gøre os klogere end producenten og sige, at varen alligevel kan holde sig endnu længere, end producenten oplyser. Og kan den så holde sig én dag, en uge eller en måned længere?, spørger Kirsten Jacobsen.

– Vi er helt enige i de bekymringer som Forbrugerrådets formand Camilla Hersom har givet udtryk for. Madspild skal ikke begrænses ved at sælge varer med overskreden holdbarhedsdato, siger Kirsten Jacobsen.