41-årig far idømt syv års fængsel for sex-misbrug og vold

En 41-årig mand fra Esbjerg blev i dag idømt syv års fængsel for sexmisbrug, vold og trusler mod 8 børn -heriblandt sin egen datter.

Overgrebene er foregået over en periode på 20 år.

Den 41-årige er dømt for blufærdighedskrænkelse, anden kønslig omgængelse end samleje med børn under 12 år og under 15 år, under udnyttelse af sin fysiske eller psykiske overlegenhed og under anvendelse af tvang, trusler og vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter samt besiddelse af utugtige fotografier af personer under 18 år.

Han blev fundet skyldig i 24 forhold og frifundet tiltalte i 8 andre forhold. De forhold, som tiltalte er dømt for, er begået fra 1991–1995, i 2004, fra 2007–2008 og i 2010.

Ved strafudmålingen har retten navnlig lagt vægt på, at den 41-årige har begået grove seksuelle overgreb mod sin datter og mod nogle af børnenes legekammerater under 12 år og under 15 år, ved at udnytte sin fysiske og psykiske overlegenhed, ligesom retten har lagt vægt på, at tiltalte hos enkelte af disse børn har udsat dem for alvorlig trusler om at ville gøre alvorlige ting ved dem, og i visse tilfælde deres forældre, hvis de fortalte om de seksuelle krænkelser, som han udsatte dem for.

Retten har bestemt, at den 41-årige ikke må lade børn under 18 år være i hans hjem, eller at han – uden politiets tilladelse – selv må være steder, hvor der opholder sig børn under 18 år.

Den 41-årige er også blevet dømt til at betale erstatninger til de krænkede.

Forsvaret har udbedt sig betænkningstid med henblik på om domemn skal ankes til landsretten.