Peter Arnfeldt sigtes i skattesag

Københavns Politi har i dag sigtet Peter Arnfeldt for overtrædelse og forsøg på overtrædelse af straffelovens § 152.

Peter Arnfeldt sigtes for uberettiget at have videregivet eller forsøgt at videregive fortrolige oplysninger vedrørende Helle Thorning-Schmidts og Stephen Kinnocks skatteforhold, som han havde fået kendskab til i forbindelse med sit arbejde som særlig rådgiver for den daværende skatteminister.

Han sigtes også for uberettiget at have gjort det gjort det samme overfor B.T.

– Det er vigtigt at understrege, at sigtelsen hverken betyder, at Peter Arnfeldt er tiltalt, fundet skyldig eller dømt. Sigtelsen er derimod udtryk for, at der efter Københavns Politis opfattelse efter afhøringerne i Skattesagskommissionen foreligger et mistankegrundlag, der indebærer, at Peter Arnfeldt bør indrømmes den særlige retsbeskyttelse, som sigtede nyder godt af, siger politidirektør Johan Reimann, Københavns Politi.

Den særlige retsbeskyttelse, som sigtede har, indebærer bl.a. retten til forsvarer, forsvarerens adgang til sagens oplysninger og forsvarerens adgang til retsmøder under efterforskningen m.v.

Københavns Politi har ikke fundet grundlag for at sigte andre for overtrædelse af § 152 eller for at sigte nogen for overtrædelse af andre bestemmelser i straffeloven i relation til denne sag på nuværende tidspunkt.

Sigtelsen afbryder forældelse af strafansvaret.